Norfolk Island, prosinec 2019

Přes Vánoce a Nový rok jsme utekli apokalyptickým požárům Austrálie na ostrov Norfolk island v Pacifiku. Se svými 35 km2 je poměrně rozlehlý a přestože leží blíže N. Zélandu s téměř evropským klimatem a vegetací, spadá pod správu Austrálie. Obyvatelé nás mezi sebe ihned přijali, tamější přátelská nekomplikovaná atmosféra připomíná českou chatovou osadu před čtyřiceti lety. Krávy a drůbež se volně pohybují po ostrově, jezdit se smí jen 40 km/h. Není tam ohňostroj či jiný zdroj hluku, jen překrásná obloha plná hvězd. Původně trestanecká kolonie byla královnou Victorií 1856 darována potomkům vzbouřenců lodě Bounty jenž ostrov obývají dodnes. Do světa se vyváží zdejší extrémně stabilní druh borovice, Norfolk pine.